Me

Perhekoti Kuusikossa olemme yksi yhteisö, jonka jokaista jäsentä kunnioitetaan ja kuunnellaan.

Perhekotivanhempina toimivat Emmi Takala ja Asta-Maria Rossi. Olemme ystävät kouluvuosilta ja olleet perhekotivanhempina seitsemän vuotta. Molemmilla on työkokemusta lastensuojelusta yli 10 vuotta, sekä laitos- että avohuollon puolelta ja koulutukselta olemme sosionomeja (AMK). Lisäksi Asta on käynyt ryhmätheraplay-koulutuksen ja Emmi on suorittanut lastenpsykiatrian erityisopinnot. Keväällä 2017 molemmat vanhemmat aloittivat Yritysjohtamisen erikoistumisopinnot, jotka jatkuvat vuoden 2018 lopulle.

Perhekodissamme työskentelee myös kaksi miestyöntekijää; Sami Heikkilä ja Lauri Ylönen.

Vahvuutemme ovat aito läsnäolo, kiinnostus lasten asioista ja yksilöllinen kohtaaminen arjessa sekä työkokemuksen ja koulutuksen myötä hankittu ammattitaito.

Kasvatuskäytännöt

Hyvä ilmapiiri lähtee perhekodin vanhemmista, jotka omalla esimerkillään luovat samaa ilmapiiriä myös lapsille. Yhteiset reissut vahvistavat perhekotia yhteisönä ja näin saamme yhteisiä muistoja, joita muistellaan vielä vuosienkin päästä. Tärkeintä meille on taata nuorille turvallinen ja välittävä arki, jossa keskeistä on strukturointi, johdonmukaisuus ja ennakoitavuus. Kasvatuskäytännöissä tärkeimpinä ovat yhdessä sovitut asiat, säännöt ja seuraamukset.

Ruokailu tapahtuu aina yhdessä, ellemme sovi toisin. Ruoan valmistamme itse alusta loppuun ja suosimme kotimaista, eettisesti kasvatettua lähiruokaa. Huomioimme jokaisen lapsen yksilöllisen ruokavalion ja pyrimme tekemään monipuolista ruokaa. Pidämme tärkeänä opettaa nuorille arjen taitoja, joihin olennaisina kuuluvat ruoanlaitto, kotityöt (mm. pyykinpesu ja siivous), rahankäyttö ja kierrätys. 

Vanhempien kanssa pidämme tiiviisti yhteyttä ja meille on tärkeää, että välillemme syntyy kasvatuskumppanuus. Tämä tukee nuoren arkea ja sopeutumista perhekodin elämään sekä myöhemmin perheen uudelleen yhdistymistä.